Par programmu


Jauno speciālistu nodarbinātības programmu (turpmāk – Programma) īsteno Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde "Zinātnes un inovāciju parks” (izglītības iestādes reģ. Nr. 3060802269).

2019.gada oktobrī programmas darbība tika atsākta, aicinot uzņēmumus īstenot programmu savā uzņēmumā.


Programmas mērķis

Programmas mērķis ir iesaistīt uzņēmuma darbībā jaunus un nepieredzējušus speciālistus, lai gūtu praktiskās iemaņas un pieredzi.

 

Tiesiskais pamats

Programmu īsteno profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde "Zinātnes un inovāciju parks" saskaņā ar:

1. Izglītības likumu;

2. Ministru kabineta 2012.gada 20.novembra noteikumus Nr. 785 “Mācību prakses organizācijas un izglītojamo apdrošināšanas kārtība”;

3. Ministru kabineta rīkojumu Nr.385 „Par fondiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām”;

4. Valsts ieņēmumu dienesta 06.10.2015. apstiprināto nodibinājuma "Zinātnes un inovāciju parks" īstenotās Nodarbinātības programmas nolikumu LUZIP-299.


Profesionālās tālākizglītības
un pilnveides izglītības iestādes
"Zinātnes un inovāciju parks”
vadītājs Mg.sc.educ. Jānis Letinskis